تهیه، تولید و توزیع ترازوهای دیجیتال، باسکول، وزنه های کالیبراسیون، لودسل و قطعات

 

Kia@kia-aras.com

  04142222925 - 02166709003

 

 انواع وزنه های استیل ضد زنگ    

 غیر مغناطیسی و مغناطیسی در کلاسهای 

 M1 , M2 ,  F1 , F2 ,  E1  , E2

به صورت تکی و ست 

با تایید استاندارد ایران

 از 0.1 میلی گرم تا 20 کیلوگرم .