تهیه، تولید و توزیع ترازوهای دیجیتال، باسکول، وزنه های کالیبراسیون، لودسل و قطعات

 

Kia@kia-aras.com

  04142222925 - 02166709003

 

مدل:TP

ظرفیت: 2000گرم / دقت: 0.1گرم

ظرفیت: 1000گرم / دقت: 0.1گرم

ظرفیت: 500گرم / دقت: 0.01گرم

ظرفیت: 200گرم / دقت: 0.01گرم

سایز کفه: cm10*10  /  سایز ترازو: cm10.5*13

واحدهای وزن کشی: g-oz-ozt-dwt-ct-gn-tl

دارای کلیدهای عملیتی:off/on-Mode-Tare-pcs

دارای صفحه نمایش با چراغ زمینه آبی

دارای عملکرد شمارشی /  دارای قابلیت پارسنگ

قابل استفاده با 2عدد باتری نیم قلمی  /  دارای قابلیت خاموشی خودکار(صرفه جویی مصرف باتری)