تهیه، تولید و توزیع ترازوهای دیجیتال، باسکول، وزنه های کالیبراسیون، لودسل و قطعات

 

Kia@kia-aras.com

  04142222925 - 02166709003

 

مدل : JD

ظرفیت : 200 گرم / دقت : 0.01  گرم

ظرفیت : 300 گرم /  دقت : 0.01  گرم

ظرفیت : 600 گرم /  دقت : 0.01  گرم

سایز کفه :13 سانتی متر      /  نوع کفه: استیل ضد زنگ 

سایز ترازو(بدون در نظر گرفتن محفظه) : cm 23*18*7

کلیدهای عملیاتی : روشن – خاموش ، پارسنگ ، صفر ، شمارش

دارای واحدهای وزن کشی : گرم ، انس ، قیراط 

دارای صفحه نمایش چراغ دار 

پارسنگ الکترونیکی جهت توزین دقیق

دارای عملکرد شمارشی / کلید روشن  ، خاموش اصلی

 نمایشگر وضعیت استفاده از باطر