تهیه، تولید و توزیع ترازوهای دیجیتال، باسکول، وزنه های کالیبراسیون، لودسل و قطعات

 

Kia@kia-aras.com

  04142222925 - 02166709003

کیبرد نمایشگر +A12E

 

کیبرد نمایشگر مدل A26

 

کیبرد 6 دکمه نمایشگر A12

کیبرد 5 دکمه نمایشگر A12

 

کیبرد ترازوی فروشگاهی مدل SP30

 

کیبرد ترازوی صنعتی آزمایشگاهی مدل KEC