تهیه، تولید و توزیع ترازوهای دیجیتال، باسکول، وزنه های کالیبراسیون، لودسل و قطعات

 

Kia@kia-aras.com

  04142222925 - 02166709003

 

ترازو دیجیتال آزمایشگاهی با دقت 0.1 میلی گرم و ظرفیت 300 گرم،
مدل KF دارای تکنولوژی الکترومگنتیک، بدنه آلیاژ آلومینیوم ، دارای عملکرد 
شمارشی و قابلیت اتصال به کامپیوتر

 

ادامه مطلب: ترازو دیجیتال محفظه دار با دقت 0.1 میلی گرم مدل KF3004

                                         

ترازوی صنعتی آزمایشگاهی مدل KIA220 با ظرفیت 220 گرم و دقت 0.1 میلی گرم،

 داراي قابليت شمارشگري، داراي پورت RS232

    

ادامه مطلب: ترازو دیجیتال آزمایشگاهی محفظه دار با دقت 0.1 میلی گرم مدل KIA220

 

ترازو دیجیتال آزمایشگاهی محفظه دار با دقت 1 میلی گرم و ظرفیت های 600 گرم و 
1000 گرم مدل KJT، با تکنولوژی الکترومگنتیک، بدنه آلیاژ آلومینیوم، دارای عملکرد شمارشی 
و قابلیت اتصال به کامپیوتر

 

ادامه مطلب: ترازو دیجیتال آزمایشگاهی محفظه دار با دقت 1 میلی گرم مدل KJT

 

ترازو دیجیتال آزمایشگاهی محفظه دار با دقت 1 میلی گرم و ظرفیت 600 گرم 
مدل KJT3003D، بدنه آلیاژ آلومینیوم، قابلیت اتصال به کامپیوتر و دارای عملکرد شمارشی

 

ادامه مطلب: ترازو دیجیتال آزمایشگاهی با دقت 1 میلی گرم و ظرفیت 300 گرم مدل KJT3003D

 

 ترازوی صنعتی آزمایشگاهی KBS دارای ظرفیت های 3 کیلوگرم و 5 کیلوگرم با دقت 0.01 گرم،

دارای پورت جهت اتصال به کامپیوتر و پرینتر، پایه های قابل تنظیم 

 

ادامه مطلب: ترازو دیجیتال صنعتی آزمایشگاهی KBS

 

ترازوی صنعتی آزمایشگاهی مدل KLB با ظرفیت 120 گرم و دقت 0.001 گرم،

دارای تکنولوژی لرزگیر، طراحی صنعتی و عملکرد قابل اعتماد و پایدار

 

ادامه مطلب: ترازو دیجیتال صنعتی آزمایشگاهی مدل KLB

 

ترازوی صنعتی آزمایشگاهی مدل KSL دارای ظرفیت 300 گرم با دقت 0.001 گرم،

1 کیلوگرم ، 3 کیلوگرم و 5 کیلوگرم با دقت 0.01 گرم

و ظرفیت 10 کیلوگرم با دقت 0.1 گرم

  

ادامه مطلب: ترازو دیجیتال آزمایشگاهی KSL

 

ترازوی صنعتی آزمایشگاهی مدل KTB دارای ظرفیت 300 گرم با دقت 1 میلی گرم،

ظرفیت 3000 گرم با دقت 0.01 گرم و ظرفیت 20000 گرم با دقت 0.1 گرم 

 

 

ادامه مطلب: ترازو دیجیتال صنعتی آزمایشگاهی KTB

 

ترازو دیجیتال صنعتی با ظرفیت 6100 گرم و دقت 0.1 گرم با طراحی مستحکم ، 
دارای قابلیت قطعه شماری تر مدل 
KY60001

 

ادامه مطلب: ترازو دیجیتال صنعتی با دقت 0.1 گرم مدل KY60001

 

ترازو دیجیتال صنعتی آزمایشگاهی با دقت 0.01 گرم و ظرفیت 5100 گرم مدل KD50002، 

با بدنه آلیاژ آلومینیوم، دارای عملکرد شمارشی و قابلیت اتصال به کامپیوتر

 

ادامه مطلب: ترازو دیجیتال صنعتی آزمایشگاهی با دقت 0.01 گرم مدل KD50002

 

2 ترازو در یک کیس

ترازوی صنعتی آزمایشگاهی مدل DCT دارای دو ظرفیت با دو کفه مجزا در یک کیس ترازو

 دارای ظرفیت های 2 کیلوگرم و دقت 0.01 گرم و ظرفیت 50 کیلوگرم با دقت 1 گرم،

دارای پورت RS232  و پایه های قابل تنظیم

 

ادامه مطلب: ترازوی صنعتی آزمایشگاهی مدل DCT