تهیه، تولید و توزیع ترازوهای دیجیتال، باسکول، وزنه های کالیبراسیون، لودسل و قطعات

 

Kia@kia-aras.com

  04142222925 - 02166709003

 

ترازو دیجیتال گرم کش جیبی مدل TP دارای ظرفیت های 2000 گرم، 1000 گرم، 500 گرم و 200 گرم،

دارای کفه 10*10 سانتی متری و دارای عملکرد شمارشی

 

ادامه مطلب: ترازو دیجیتال جیبی گرم کش مدل TP

 

ترازو دیجیتال جیبی مدل Mouse scale دارای ظرفیت های 500 گرم با دقت 0.1 گرم و

200 گرم با دقت 0.01 گرم و 100 گرم با دقت 0.01 گرم ، قابل استفاده با 2باطري نيم قلمي

 

ادامه مطلب: ترازودیجیتال جیبی Mouse scale

 

ترازو دیجیتال جیبی NANO دارای ظرفیت های 500 گرم با دقت 0.1 گرم و ظرفیت 100 گرم با دقت 0.01 گرم ،

قابل استفاده با 2 عدد باتری لیتیومی 

 

ادامه مطلب: ترازو دیجیتال جیبی NANO

 

ترازو دیجیتال جیبی PEX با ظرفیت های 500 گرم با دقت 0.1 گرم و 100 گرم با دقت 0.01 گرم،

 

سایز کفه ترازو 5*7 سانتی متر 

 

ادامه مطلب: ترازو دیجیتال جیبی PEX

 

ترازوی جیبی PDA با ظرفیت های 500 گرم با دقت 0.1 گرم و 50 گرم با دقت 0.01 گرم،

سایز کفه ترازو 5*7 سانتی متر، قابل استفاده با 2 عد باتری لیتیومی 

 

ادامه مطلب: ترازوی جیبی PDA


ترازوی جیبی P25 با ظرفیت های 500 گرم با دقت 0.1 گرم و 50 گرم با دقت 0.01 گرم،

سایز کفه ترازو 5*6 سانتی متر، قابل استفاده با 1 عد باتری لیتیومی 

 

ادامه مطلب: ترازوی جیبی P25

 

ترازوی جیبی P24 درای ظرفیت های 100 گرم و 50 گرم با دقت 0.01 گرم،

دارای عملکرد شمارشی و قابل استفاده با 1 عدد باتری لیتیومی

 

ادامه مطلب: ترازوی جیبی P24

 

ترازوی P17 درای ظرفیت های 2000 گرم، 1000 گرم، 500 گرم و 200 گرم،

با کفه 9*11.5 سانتی متری، قابل استفاده با 2 عدد باتری نیم قلمی

و دارای عملکرد شمارشی

 

ادامه مطلب: ترازوی جیبی P17

 

ترازوی جیبی P14 با ظرفیت 500 گرم و دقت 0.1 گرم ،

ضد شوک و قابل استفاده با 2 عدد باتری لیتیومی

 

ادامه مطلب: ترازوی جیبی P14

 

ترازوی جیبی P09 دارای ظرفیت های 50 گرم با دقت 0.01 گرم

و 100 گرم با دقت 0.01 گرم، ضد شوک و قابل استفاده با یک عدد باتری لیتیومی

 

ادامه مطلب: ترازوی جیبی P09